Her har jeg samlet nogle links, der kan være nyttige,
når du søger efter nodeudgivelser af Kuhlau

tilbage
til siden
NODER

tilbage
til siden
KUHLAU

Biblioteker
Du kan låne noder gennem ethvert bibliotek i Danmark. Hvis biblioteket ikke selv har noden, vil den kunne fremskaffes fra et andet bibliotek. Til hjemlån skal du dog kun regne med at kunne få nyere udgivelser – og det vil i realiteten sige sonatinerne for klaver samt et udvalg af værkerne for fløjte samt fløjte og klaver! De fleste andre værker vil kun kunne fås til gennemsyn på læsesalen, hvor du så normalt vil kunne tage en fotokopi.
Den vigtigste database, når du skal søge materiale på danske biblioteker (og altså ikke kun noder) er bibliotek.dk. Databasen omfatter samtlige danske biblioteker. Hvis du klikker på den røde knap til venstre, kommer du direkte til nodebestilling.
Det kgl.Bibliotek har en næsten komplet samling af Kuhlaus værker. Den er med i databasen bibliotek.dk, men du kan også søge direkte i Det kgl.Biblioteks database, når du klikker her.
Som nævnt på siden 'noder' er Det kgl. Bibliotek i gang med et gigantisk digitaliseringsprojekt, der efterhånden (juli 2014) også omfatter de fleste af Kuhlaus værker. Du kommer direkte til listen over digitaliserede noder af Kuhlau, når du klikker på den røde knap til venstre.
Også Statsbiblioteket i Århus har en næsten komplet samling af Kuhlaus værker. Den er ligeledes med i databasen bibliotek.dk, men du kan også søge direkte i bibliotekets egen database, når du klikker her. Du kan både søge på noder, på indspillet musik og på bøger, tidsskrifter og artikler om musik.
Det skal i denne forbindelse også nævnes, at Statsbiblioteket i Århus har en enorm samling af lydoptagelser (LP, CD, mm.), og naturligvis også med mange af Kuhlaus værker. Det kan du læse mere om, hvis du klikker på den røde knap til venstre.

Køb af noder
Køb af nye noder foregår i dag så godt som udelukkende som nethandel. Specielt når det drejer sig om klassisk musik, er det dog langt fra alle netbutikker, der har den fornødne viden. Den her nævnte kan jeg imidlertid anbefale:
Aarhus Musik udviklede sig siden grundlæggelsen i 1988 til Danmarks største nodeforretning. I 2009 blev forretningen overtaget af Søren Storm, som er uddannet violinist fra Vestjysk Musikkonservatorium. Forretningen har nu hjemme i Esbjerg.

Nogle udvalgte musikforlag
Før du henvender dig til en musikforretning, kan det være en god idé selv at undersøge, hvad de forskellige forlag har at byde på. Så godt som alle forlag kan tilbyde en udgave af klaversonatinerne; men søger man andre ting, er der især tre forlag, det der værd at kigge på.
Syrinx Verlag i Detmold, Tyskland, har specialiseret sig i fløjtemusik. I samarbejde med Kuhlaus fødeby, Uelzen, udgiver forlaget Uelzener Kuhlau-Edition. Denne "wissenschaftlich-praktische" udgave, vil efterhånden komme til at omfatte alle Kuhlaus fløjteværker. Frem til juli 2014 er der udkommet 49 bind. Den professionelle musiker bør ubetinget vælge disse udgaver. Når du har åbnet siden, skal du i søgefeltet øverst til venstre skrive "uelzener kuhlau-edition", hvorefter du klikker på pilen til højre for søgefeltet.
Musica Rara er et engelsk-amerikansk musikforlag, der har specialiseret sig i "glemte mesterværker". Her finder du også flere interessante udgivelser af Kuhlau - f.eks. concertinoen op.45 for 2 horn og orkester, her arrang. for 2 horn og klaver. Når du har åbnet siden, skal du skrive komponistens navn i rubrikken øverst til højre, hvorefter du klikker på "Search".
Det franske forlag Gérard Billaudot har i sit forlagskatalog ikke mindre end 48 værker af Kuhlaus, dog udelukkende for fløjte samt fløjte og klaver. Klik her for at komme til forlagskatalogen, skriv 'Kuhlau' i rubrikken 'Composer' – og se hvad der sker! Man skal dog ikke lade sig imponere af, at eksempelvis Jean-Pierre Rampal har lagt navn til udgivelserne; det er vanskeligt at se hvori revisionen består, for flere åbenlyse fejl fra ældre udgaver går igen.
International Friedrich Kuhlaus Society (IFKS), der er hjemmehørende i Japan har blandt mange andre aktiviteter også til formål at udgive Kuhlaus værker. Hidtil har udgivelserne mest været rettet mod den dramatiske musik, men i oktober 2012 udgav selskabet alle Kuhlaus store sonater i fire bind. Denne udgivelse må betegnes som en af de mest bemærkelsesværdige inden for klaverlitteraturen, der er set i mange år. Læs mere om denne udgivelse her: Kuhlaus sonater. I foråret 2014 fulgte så en udgivelse af Kuhlaus variationer for klaver i tre bind. Den kan du læse mere om her: Kuhlaus klavervariationer
I Danmark forhandles IFKS's udgivelser af Helge Schlenkert, tidligere direktør for det nu nedlagte musikforlag Engstrøm & Sødring. En komplet fortegnelse tillige med priser, adresse, e-mail og telefonnummer kan findes på dette link: lagerliste